bos-training-logo-text

AANBOD & MAATWERK

Wij maken onze trainingen altijd op maat.
Heb je een specifieke wens of vraag? Laat het me weten.

Klant | oudercontact
Binnen zorg, welzijn en onderwijs wordt de relatie met je klant of met de ouder steeds belangrijker. Samen de verantwoordelijkheid dragen voor het kind of de ouder, daarbij de klant tevreden houden én hem of haar laten participeren is een uitdagende balans.

Klant | oudergesprekken
Hoe geef je je professionele mening met behoud van een goed contact met je klant?
Gesprekken met ouders of klanten kunnen lastig zijn, omdat de professional te maken heeft met meerdere betrokken partijen:
• Op scholen heb je te maken met de ouders, die je eigenlijke klanten zijn, en de leerling waar je gezamenlijk verantwoordelijkheid voor draagt;
• In zorgcentra: de cliënten en de familie;
• In ziekenhuizen: de patiënten en de familie.

Begeleide intervisie
Het kan nuttig zijn buiten de dagelijkse hectiek te reflecteren op de werkzaamheden waar je als individu of als team tegenaan loopt. Wij kunnen je hiermee helpen door middel van intervisie.
Bijvoorbeeld als (terugkerende) bijeenkomst om de deelnemers te ondersteunen, te inspireren en scherp te houden.
We behandelen dan in kleine groepjes persoonlijke casussen uit de praktijk. Intervisie kan ook ingezet worden als verdieping na een training: wat kom je in de praktijk tegen van het geleerde, waar loop je tegenaan?

arrow-lees-meer